Hautaan siunaaminen

Hautajaiset ovat sekä surun että toivon juhla. Kristillinen hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, jossa saattoväki jättää vainajan luottavaisesti Jumalan haltuun ja haudan lepoon. Haudan äärellä kirkko julistaa evankeliumia ylösnousseesta Kristuksesta, joka on voittanut kuoleman ja kaiken pahan vallan.

Kirkollinen hautaan siunaaminen kuuluu kaikille kirkon jäsenille. Poikkeuksellisesti se voidaan toimittaa myös kirkkoon kuulumattomalle, jos omaiset sitä pyytävät. Hautaan siunaamista ei toimiteta, jos vainaja on eläessään ilmaissut, ettei halua tulla haudatuksi kirkollisesti. Vainajan vakaumusta on syytä kunnioittaa.

Hautaan siunaamisen toimittaa pappi. Siunausaika varataan kirkkoherranvirastosta. Hautaan siunaaminen tapahtuu useimmiten kirkossa siinä seurakunnassa, jossa vainaja on viimeksi asunut.

Psalmi 23
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.