Ristiäiset

Kaste on luterilaisessa kirkossa pyhä toimitus eli sakramentti. Se perustuu suoraan Kristuksen kastekäskyyn. Näkymätön Jumalan sana ja näkyvä aine liittyvät yhteen. Kaste on kristityn elämän tärkein kirkollinen toimitus, sillä siinä hänestä tulee kristitty.

Lapsi on kastettava kolmen kuukauden kuluessa. Kastajaksi voi pyytää ketä tahansa seurakuntamme papeista. Mitään estettä ei myöskään ole toisen seurakunnan papin tai tutun eläkepapin pyytämiselle. Kasteajan varaaminen tapahtuu helpoimmin soittamalla suoraan kastavalle papille ja sopimalla hänen kanssaan sopivasta ajasta. Sopiminen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin, jotta molemmille sopiva ajankohta löytyisi.

Kasteajan varaamisen yhteydessä kastava pappi ehdottaa, että hän voisi tulla käymään kotonanne sopivana ajankohtana ennen kastetta – mikäli tällainen vierailu teille sopii. Tapaamisen yhteydessä on tilaisuus sopia kasteen yksityiskohdista kuten virsistä, kastepöydän järjestämisestä, lomakkeiden täyttämisestä tms. Muutenkin on mukava tavata ja tutustua ennen kastetta. On myös hyvä keskustella kasteen hengellisestä sisällöstä.

Kummien valinta on vanhempien ilo ja oikeus. Sopivia henkilöitä ajatellessa kannattaa muistaa, että kummien tulee kuulua kirkkoon ja olla konfirmoituja. Olennainen osa kummin tehtäviä on tukea kummilapsen seurakuntalaisuutta ja hengellistä elämää.

Kristillisen uskon kannalta kaste on Jumalan suuri rakkaudenosoitus ja elämän tärkeimpiä tapahtumia. Seurakunta rukoilee, että vauvanne saisi kasvaa onnellisena ihmisenä ja Taivaan Isän rakastettuna lapsena. Haluamme kotiseurakuntananne tehdä parhaamme, jotta voisimme olla omalta osaltamme ja mahdollisuuksiemme mukaan apuna ja tukena.  

Psalmi 139: 13-16
Herra, sinä olet luonut minut sisintäni myöten,
äitini kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme,
ja kiitän sinua siitä.
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä,
muotoni kuin syvällä maan alla,
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo luodut.