Ruokolahden seurakunnan viestintästrategia 2023-2026

 

1. Viestinnän lähtökohdat

Kirkollisen viestinnän perusta pohjautuu kirkon ydinsanomaan ja lähetyskäskyyn (Matt. 28:18–20) ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Seurakunta on olemassa, että voisimme elää yhteydessä Jumalaan ja toinen toisiimme. Viestintä on olennainen osa seurakunnan perustehtävän toteuttamista. Viestinnän tulee olla ajankohtaista, rohkeasti kristillistä, toisia kunnioittavaa, saavutettavaa, selkeää ja tarpeiden mukaan uudistuvaa.

Seurakuntamme viestintästrategian taustalla on Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma 2023 sekä seurakuntamme strategia 2022-2026. Seurakunnan strategian mukaisesti missionamme on toteuttaa lähetyskäskyä kutsumalla ja kokoamalla ihmisiä Jumalan ja seurakunnan yhteyteen. Visionamme on, että seurakuntaamme olisi mukavaa ja kotoista tulla, niin kuin tulisi kotiinsa. Ihmisiä kutsutaan seurakunnan yhteyteen sekä perinteistä polkua että myös uutta kokeilevaa polkua pitkin, jossa korostuu erityisesti aikamme nouseva luontohengellisyys. Arvojamme ovat lämpö, läsnäolo, yhteisöllisyys ja paikallisuus.

Viestinnän visio: Seurakunta tavoittaa seurakuntalaiset laajasti, myös kokoavan toiminnan ulkopuolella. Viestinnän avulla tiedotamme toiminnastamme ja kutsumme ihmisiä seurakunnan toimintaan. Seurakuntalaisten kohtaamista tapahtuu henkilökohtaisella tasolla ja eri viestintävälineiden kautta.

2. Viestintäympäristö

Haasteena on tavoittaa seurakunnan jäsenet kahden kunnan alueella. Osalle jäsenistä paperilehti on edelleen tärkein tiedonsaantilähde, osalle sähköinen viestintä ensisijaista. Sähköisen viestinnän, erityisesti sosiaalisen median, etuna on ajankohtaisuus ja nopeus sekä kohdennettu tavoitettavuus. Osa työntekijöistä hallitsee sen hyvin ja on kiinnostunut, osa joutuu opettelemaan.

Tutkittua tietoa seurakuntalaisten sosiaalisen median tai perinteisen printtimedian käytöstä ei ole.

Uskonnollisuuden muuttuminen ja maallistuminen ovat haasteita viestinnälle. Haasteena on myös kielen muuttuminen nuorten ikäpolvien keskuudessa, jopa kirjoitustaidon ja lukutaidon heikentyminen. Kristillisten asioiden ymmärtäminen on ohentunut.   

Ruokolahden seurakunnan jäsenmäärä 28.2.2023 oli 6018

Jäsenistä

 • 0-6 -vuotiaita      193    3,2 %
 • 7-14 -vuotiaita    458    7,6 %
 • 15-17 -vuotiaita 204    3,4 %
 • 18-28 -vuotiaita 360    6,0 %
 • 29-64 -vuotiaita  2184  36,3 %
 • 65-74 -vuotiaita 1221  20,3 %
 • 75- vuotiaita      1398  23,2 %

3. Viestintäsuunnitelma

Kirkkoherra vastaa seurakunnan viestinnästä. Jokainen työala huolehtii omasta viestinnästään seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille. Työalojen apuna tarvittaessa on työntekijä, jonka työajasta osa on kohdennettu viestintään. Myös vapaaehtoiset seurakuntalaiset osallistuvat viestintään työntekijöiden ohella.

Kriisiviestinnässä noudatetaan kirkon kriisiviestinnän ohjeita. Kriisitilanteissa kirkkoherra johtaa viestintää ja antaa lausuntoja julkisuuteen. Hän voi tilanteesta riippuen antaa muille työntekijöille viestintään liittyviä tehtäviä. Tarvittaessa kriisiviestinnässä on apuna tuomiokapituli ja kirkon viestintä.

3.1. Ulkoinen viestintä

 • lehdet: Ruokolahtelainen, Uutisvuoksi ja Parikkalan-Rautjärven sanomat
  • kirkolliset ilmoitukset viikoittain Ruokolahtelaisessa ja Uutisvuoksessa, otsikkona Seurakunnassa tapahtuu
  • hartauskirjoitukset Ruokolahtelaisessa ja Tässä ajassa -palsta Parikkalan-Rautjärven sanomissa
  • seurakuntasivut Parikkalan-Rautjärven sanomissa kahdesti vuodessa
 • hyödynnetään Etelä-Karjalan tapahtumakalenteria sekä kuntien tapahtumakalentereita
 • seurakunnan kotisivut uudistetaan, seurakunnalle tulee logo ja uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön vuonna 2023
 • sosiaalinen media: seurakunnan yhteinen Facebook, Instagram, Missiokirppiksen sekä joidenkin työntekijöiden omat some-tilit

3.2. Sisäinen viestintä

 • työntekijät: sähköposti, sähköinen kalenteri Prime, Teams (kokoukset, jaetut tiedostot, keskustelu), puhelut, tekstiviestit, WhatsApp
 • luottamushenkilöt: sähköposti, jaetut tiedostot Teams

4. Strategiakauden tavoitteita

 • Paikkakunnille muuttaville lähetetään kirje. Ideoidaan, voidaanko kirjeeseen liittää jotakin tervetulleeksi toivottavaa tai järjestää tilaisuuksia seurakuntaan muuttaville.
 • Kehitetään viestintää tavoittamaan uudet ja nykyiset vapaaehtoiset. Kartoitetaan kyselyllä vapaaehtoisten toiveita yhteistyöstä seurakunnassa.
 • Ympäristöystävällisyyden näkyminen viestinnässä.
 • Vuorovaikutteisten viestintäkeinojen kehittäminen.
 • Verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden tukeminen viestinnällä.