Häät

Avioliittoon vihkiminen on kahden rakastavaisen ja heidän sukujensa juhla, mutta myös seurakunnan juhla. Vihkipappi saattelee avioparin yhteiselle matkalle siunauksin ja rukouksin. Seurakunta muistaa paria esirukouksessa.

Avioliittoa suunnittelevien on hyvä olla yhteydessä riittävän varhain sen seurakunnan kirkkoherranvirastoon, jossa vihkiminen toimitetaan. Kirkkoherranvirastosta varataan vihkikirkko. Kirkon ja hääpaikan varauksessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, erityisesti jos suunnittelee häitä kevät- tai kesäaikaan. Vihkiminen voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa.Vihkitilaisuuden päivään ja kellonaikaan voi vaikuttaa vihittävien toiveiden lisäksi muiden tilaisuuksien määrä vihkikirkossa.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää hyvin yksinkertaisesti. Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa. Jos vihittävät toivovat, vihkiminen voidaan toimittaa seurakunnan tiloissa niinkin, että todistajina ovat seurakunnan työntekijät.

Avioliiton esteet on tutkittava vähintään viikkoa ennen vihkipäivää ja todistus on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinnan voi hoitaa sen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, jossa vihkipari on kirjoilla tai kirkon evl.fi -sivuilla avioliiton esteiden tutkinta -asiointipalvelun kautta. Tutkinnan suorittamista voi pyytää myös digi- ja väestötietoviraston internetsivustolta löytyvällä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Vihkipapin kanssa sovitaan vihkimisen käytännön järjestelyistä ja varmistetaan, että avioliiton solmimisen ehdot täyttyvät. Luterilaisessa kirkossa vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen myös silloin, jos toinen vihittävistä on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen on jonkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen Suomessa tai ulkomailla.

Toimituskeskustelu vihkivän papin kanssa ennen vihkimistä on tärkeä osa avioliittoon valmistautumista. Keskustelussa käydään läpi avioliiton merkistystä parisuhteen ja kristillisen uskon kannalta. Siinä sovitaan myös vihkitoimituksen järjestelyistä.

Vihkipari saa kotiseurakunnaltaan lahjaksi Raamatun. Sen opastus rakkauden ja yhteiselämän vaalimiseksi rohkaisee elämän arjessa.

1. Kor. 13:
Vaikka minä puhuisin
ihmisten ja enkelien kielillä
mutta minulta puuttuisi rakkaus,
olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.